Biz hakda

KEY COMPONENTS CO., LIMITED, senagat, täjirçilik elektron komponentleri we kärhana hasaplaýyş çözgüdi ulanyjylaryna önüm, hyzmat we programma çözgüdi bilen üpjün edýän global üpjün ediji. Üpjünçilik kanallarynyň hyzmatdaşy hökmünde, KEY COMPONENTS CO. , dünýädäki satyş torunyň üsti bilen şertnama öndürijileri we işewür müşderiler.

KEY COMPONENTS CO., LIMITED 750-den gowrak meşhur öndürijiniň önümlerini paýlaýar. Dürli görnüşli ýarymgeçirijiler, özara baglanyşyk çipleri, passiw enjamlar we elektromehaniki komponentleri öz içine alýan önümleriň doly toplumyny hödürleýäris. Şol bir wagtyň özünde, in engineeringenerlere we alyjylara has çalt tizlikde täze önümler we iň täze tehnologiýalar hödürleýän profesional logistika we çalt müşderi topary hyzmatlary bar.

Uly agent paýlaýjy hökmünde “KEY COMPONENTS CO., LIMITED” müşderiler we işgärler üçin jogapkärçilik çekýär. Biz telekeçilik täzeliklerini we satuwyň netijeliligini ýokarlandyrýarys. Biziň hemişelik tagallalarymyz paýlaýyş pudagynda baky ajaýyp kärhana bolmakdyr. Önümlerimiz aragatnaşyk, gural, ses wideo ekrany, maglumat ýygnamak, arassa iş we ARM ösdürmek we ş.m. giňden ulanylýar. Elektrik energiýasy ulgamlary önümleri, programma gözegçilik çalşyjy, aragatnaşyk enjamlaryny dekoder, programma bilen dolandyrylýan enjamlar babatynda baý tejribämiz bar. , CNC maşynlary we senagat gözegçileri we ş.m. Bir çipli oturdylan ulgamda, esasanam uly göwrümli programmistde (CPLD 、 FPGA 、 PROM), ýokary tizlikli statiki ýatda (SRAM) we beýleki ýokary derejeli ýatda (goşa) uly artykmaçlygymyz bar port RAM, FIFO) we ş.m.

Esasy ugurlar: aşakdaky dünýä markalary:

IC: INFINEON, XILINX, LINEAR, ALTERA, ATMEL, STC, Intel, TI, Philips, Hynix, MITSUBISHI, ADI, IR, ICSI, Samsung, Renesas, Toshiba, ST, Motorola, Fairchid, AMD, Atmel, Agilent, IGBT, SCR, MDS: Fairchid, MITSUBISHI, Toshiba, FUJI, SEMIKRON, SanRex, SANKEN, IXYS, IR, EUPEC ,. ARTESYN, SANREX, COSEL, SANREX, SANYO garşylyk
: AVX, WISHAY, ageageo, Murata, Panasonic, ROHM, TDK, FH;
Kondensator: AVX, KEMET, WISHAY, YAGEO, SAMSUNG, Skywell, Fenghua Hi-Tech;
Induktor: VISHAY, muRata, YAGEO, TAIYO YUDEN, TDK, TOKO, TOREX, Sunlord, AEM, AVX, Panasonic;
Kristal yrgyldadyjy: muRata, EPSON, Sunlord, Kyocera, TXC, TDK, XtalPi;
Beýlekiler: Ereýän predohranitel (LITTELFUSE, CONQUER, HOLLY); Birikdiriji (PHOENIX, PRONIC, UNICONN); Amfenol birleşdirijisi (CNNT); Röle (Panasonic, OMRON, SongLe.); Dupont Line, Mini Jumper, gapy datçigi, gamyş wyklýuçateli, ýüzýän wyklýuçatel, sim (HDMI, VGA, 1394, DVI, ses wideo liniýa we ş.m.);

Häzirki wagtda dünýädäki dürli müşderilere goldaw berýän dizaýn, önümçilik, üpjünçilik we eltip bermegi hödürleýäris - önümleriňiziň döwri ýadyňyzda bolsun, köpçülikleýin önümçilige ýetiň ýa-da haýsydyr bir döwürde.

“KEY COMPONENTS CO., LIMITED” çalt önüm çykarylyşynyň çeýeligine eýe. Bir asyr töweregi wagt bäri dünýäde iň ynamdar tehnologiýa kompaniýalary bilen ýakyn gatnaşykda bolup, näbelli düşünjeleriň belli önüm bolmagyna kömek edip bileris.

Top